Spotřeba kalorií při tréninku EMS

Jaká je spotřeba kalorií při tréninku EMS?

Spalování kalorií při tréninku EMS je pro mnoho zájemců tématem číslo 1, protože se jim jedná především o redukci váhy. V porovnání jednotlivých sportů je spotřeba kalorií při tréninku EMS jednoznačně na prvním místě. Proč tomu tak je a je skutečně potvrzené, že při tréninku EMS tuky doslova mizí před očima? Zde najdete odpovědi nejen na tyto dotazy, ale na vše, co se týká spalování kalorií.

Co je kilokalorie?
Kilokalorie, obecně označovaná jako kalorie (z latinského calor = teplo) dodává energii, která je potřeba pro ohřátí 1 gramu vody o 1° C. To znamená, že kalorie je jednotka tepelné energie. Čím více kalorií potravina obsahuje, tím více energie dodává. Tato energie je tělu k dispozici a čeká na „spálení“. Kilokalorie se uvádí jako „kcal“.

Kde je nejvíce kalorií?
Odpověď je velmi jednoduchá: v tuku. Jeden gram má zhruba 9 kcal. Ale pozor: to ještě neznamená, že tuk je zásadně špatný. Tuk je důležitým stavebním prvkem vyrovnaného jídelníčku, důležité je oddělovat špatné a dobré tuky. Po tuku následuje alkohol se zhruba 7 kcal. Méně kalorií – zhruba 4 kcal – obsahují bílkoviny a uhlohydráty.

Spotřeba kalorií a EMS

Při tréninku EMS se jedná o intenzivní trénink celého těla, při kterém se namáhají všechny velké svalové skupiny současně. U všech údajů ke spalování kalorií u jednotlivých sportů je třeba zohlednit, že se jedná pouze o hrubý odhad. EMS trénink se vždy přizpůsobuje individuálně potřebám zákazníka. Každý si určí intenzitu svého tréninku sám a tím také i spotřebu kalorií. Vliv mají samozřejmě i další faktory jako je pohlaví, stáří a tělesná konstituce – svaly – a obsah tuku v těle. Průměrná spotřeba kalorií jednoho tréninku EMS v rozsahu 20 minut je zhruba 515 kcal. K tomuto výsledku došla studie univerzity v Erlangenu, Německo, kterou vedl Prof. Dr. Wolfgang Kemmler. Ale to není vše, protože kalorie se spalují i po ukončení tréninku, ve fázi regenerace. Jedná se o takzvaný „následný efekt spalování“ a spálí se zhruba 100 kcal.

S tréninkem EMS v rozsahu 20 minut a následným spalováním kalorií po tréninku lze tedy spálit celkem 615 kcal, což je v poměru investovaného času a výsledného efektu jednoznačně nejlepší výsledek.

Přehled sportů

Zde nabízíme přehled spalování kalorií pomocí tréninku EMS ve srovnání s některými dalšími druhy sportu při tréninku v rozsahu 20 minut:

Spotřeba bazálního metabolismu a spotřeba při výkonu

Spotřeba bazálního metabolismu je spotřeba kalorií těla v klidovém stavu, tzn. bez pohybu a aktivit. Spotřeba závisí na stáří člověka a pohlaví, velikosti, váze a svalové hmotě. Čím vyšší je poměr svalové hmoty, tím vyšší je také spotřeba v klidovém stavu. Vytrénovaný sportovec tedy spaluje více kalorií i na gauči než netrénovaný člověk, protože má vyšší podíl svalů v těle.

Spotřeba kalorií při aktivitách závisí na spotřebě bazálního metabolismu, druhu prováděné činnosti, trénovanosti a individuální tělesné konstituci člověka. Logicky platí čím aktivnější člověk je, tím více kalorií spotřebuje. 

Sečte-li se spotřeba bazálního metabolismu a spotřeba při výkonu získáme celkovou spotřebu, to znamená celkovou energetickou bilanci.

Výpočet energetické bilance

Existují nejrůznější způsoby, jak zjistit spotřebu kalorií. Jak je popsáno výše, spotřeba při výkonu závisí od tělesného pohybu, lze tedy podle druhu pohybu lehce spočítat spotřebu kilokalorií. 

Spotřeba bazálního metabolismu je oproti tomu závislá na individuální tělesné konstituci. 


Nyní můžeme vypočítat bazální metabolickou spotřebu: 

BMS = 370 + (21,6 x 56) = 1579,60 kcal/den

SHRNUTÍ

Pomocí tréninku EMS lze ve velmi krátké době spálit velké množství kalorií. Proto je tento trénink vhodný jako individuální možnost sportování, ale i jako doplněk k dalšímu sportovnímu programu, protože dokáže velmi efektivně rozpohybovat metabolismus. V porovnání jednotlivých sportů je EMS s cca. 615 kcal absolutní jedničkou.

Ale pozor: Zde je třeba připomenout, že právě z důvodu vysoké intenzity tréninku lze EMS absolvovat maximálně každé čtyři dny.

Individuální spotřeba kalorií při tréninku se liší, protože ji ovlivňuje množství faktorů. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme zjistit si Vaši denní spotřebu a přizpůsobit tomu také Vaši stravu v souladu s Vašimi cíli. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *